Dorsal nº1
Mònica Arribas Domínguez
Recaptació
450,00 €
Dorsal nº2
David Santiago Roig
Recaptació
50,00 €
Dorsal nº3
Rosa Maria Jardin Souto
Recaptació
160,00 €
Dorsal nº5
Lluís Roura Ferrer
Recaptació
0,00 €
Dorsal nº4
Paula Romo Serrat
Recaptació
0,00 €
Dorsal nº6
David Caballero Sastre
Recaptació
730,00 €
Dorsal nº7
Benjamin Rambaud -
Recaptació
1.082,00 €
Dorsal nº8
Marcos García González
Recaptació
300,00 €
Dorsal nº9
Joan Maranges Mallol
Recaptació
75,00 €

ORGANITZADORS:


COL·LABORADORS: