Bases i recorregut


Els equips estaran formats per un mínim sis i un màxim de vuit corredors/marxadors, dels quals sempre n'hi ha d'haver quatre en marxa. Els integrants de l'equip es poden rellevar entre ells en qualsevol dels punts de control de pas. També es pot inscriure com a membre de l'equip un conductor de vehicle de suport (opcional). 

Es pot inscriure a la cursa qualsevol persona major d'edat. Si es vol inscriure algun menor d’edat caldrà que es tregui llicència de corredor a través de la Federació de Muntanya i que realitzi una prova d’esforç acompanyat d’un certificat mèdic en el qual s’especifiqui que es apte per aquest tipus de prova. També haurà d’entregar la corresponent autorització de qui n’ostenti la pàtria potestat: 

Autorització menors d'edat 2024 

NOU SISTEMA D'INSCRIPCIÓ

La inscripció es realitzarà en dues fases: una primera fase oberta exclusivament a participants de l’edició anterior, en la qual s’oferiran 100 places,  i una segona fase oberta a tothom, en la qual s’oferiran 175 places. En tots dos casos, els equips tindran un període d'una setmana per fer una preinscripció amb la qual obtindran un número per participar al sorteig de places. Hi haurà 25 places reservades per a l’organització.

PRIMERA FASE - 100 PLACES PER A EQUIPS DE L'EDICIÓ ANTERIOR

Del 29 de gener al 5 de febrer - Preinscripció de l'equip amb un mínim de sis participants, dels quals quatre han de ser de l'edició anterior.

5 de febrer - Sorteig davant de notari 

Del 5 a l'11 de febrer - Formalització de la inscripció (pagament)

SEGONA  FASE - 175 PLACES + 10 DE RESERVA - OBERT A TOTHOM 

Del 13 al 20 de febrer - Preinscripció de l'equip amb un mínim de sis participants

20 de febrer - Sorteig davant de notari 

Del 20 al 26 de febrer - Formalització de la inscripció (pagament)

El preu de la inscripció serà de 65 euros per als corredors/marxadors i per al conductor. En aquest preu queda inclosa l’assegurança de dos dies. Tots els membres inscrits (corredors/marxadors i conductor) tindran accés als avituallaments i obsequi de l'organtizació.

*A causa de les incidències que hem observat i recollit amb reflexions de diferents equips que s'han preinscrit per participar en l'Oncotrail 2024 ens veiem obligats a exigir uns requisits en el procediment de les inscripcions per avaluar que aquestes s'hagin fet correctament, acollint-nos a l'article 28 d'aquest reglament on s 'exposa "L'organització es reserva el dret de poder modificar aquest reglament, notificant amb la suficient antelació qualsevol modificació al mateix."
Els requisits seran els següents:
1- Els equips que hagin obtingut plaça en el sorteig hauran de formalitzar la inscripció amb tots els membres de l'equip (inclòs el conductor, si n’hi ha) abans del dia 30 d'abril (això vol dir haver abonat totes les inscripcions). L'import de la inscripció no es retornarà si no és per causes molt justificades.

2- Totes les modificacions i canvis de membres ja preinscrits les haureu d'enviar per email a inscripcions@oncotrail.cat, omplint les dades del document que tindreu a la vostra disposició a la web amb el nom "Canvis i modificacions de membres de l'equip". En el cas que un equip hagi de fer quatre o més canvis de membres sense justificant documentat, des de l'organització es revisarà si aquests canvis són fonamentats o, pel contrari, hi ha hagut una mala praxi en el procés de preinscripció. En aquest cas, l'equip perdrà la seva plaça.

3- Un cop passat el 30 d'abril, qualsevol canvi de membres de l'equip s'haurà de justificar igualment amb un comprovant documentat. El canvis es podran s’hauran de notificar a través de l'email inscripcions@oncotrail.cat abans del 23 de setembre. A partir d'aquesta data totes les modificacions s'hauran de comunicar el dia de recollida de dorsals.

4- En qualsevol cas l'organització pot desqualificar qualsevol equip si es creu que hi ha o hi ha hagut un acte de mala fe.

Informació més completa a les  Bases Oncotrail 2024 

Enllaç per els canvis i modificacions dels membres de l'equip

DONATIU

Per poder participar en l'Oncotrail, cada equip haurà de fer un donatiu a la Fundació Oncolliga Girona per un import mínim de 1.000 euros. Les donacions es podran fer directament des de l'apartat Donacions a equips d'aquesta pàgina web. Aquest donatiu s’haurà d’haver realitzat abans del 23 de setembre.


RECORREGUT

El recorregut és d'aproximadament 100 km, amb sortida i arribada a Palafrugell. 

Mapa recorregut Oncotrail 2024

Distància 101,2 km  - Desnivell positiu + 4.073  - Desnivell negatiu - 4.103 

TRACK RECORREGUT ONCOTRAIL 2024 (PROVISIONAL)

TRACKS PER TRAMS (PROVISIONALS)

TRAM 1 - TRAM 2 - TRAM 3 - TRAM 4 - TRAM 5 - TRAM 6 - TRAM 7 - TRAM 8 - TRAM 9 - TRAM 10 

pdfANÀLISI DE TRAMS  

EL PER QUÈ DE LA DIFERÈNCIA ENTRE EL WIKILOC I ELS VALORS INDICATS EN EL RESUM
Aquestes variacions es deuen als diferents models de mapes d'elevacions (DEM) utilitzat en cada aplicació. Aquest any s'ha millorat el mapa d'elevacions i es fa servir un DEM de 02x02 que encara és més precís. Els mapes DEM tenen errors i en zones properes al mar són més evidents atés que no interpreta correctament la línia de costa. Això fa que els errors (sobretot en alçades) s'acumulin i donin aquestes diferències que en algun tram són força importants.

pdfTEMPS DE PAS (pròximament)

pdfTIPUS D'AVITUALLAMENTS (pròximament)

pdf TRACKS PER A VEHICLES DE SUPORT (pròximament)

Durant els controls administratius previs a la sortida, l'organització facilitarà a cada equip dorsals numerats, un per a cada participant, mapa del recorregut i una acreditació per al vehicle d'assistència.
L'organització marcarà tot el recorregut amb cinta. A més, tindrà personal durant el recorregut per tal de garantir la seguretat dels participants, i aquests hauran de seguir les indicacions que rebin. 

ORGANITZADORS:


COL·LABORADORS: