NEORGNIANS
Dorsal: nº 9
Líder: Carles Barcons Mascarós
Participants:
Joel Vilarrasa Masoliver
Marc  Ortega Ossó
Eva Martin Cano
Paula Biosca Quiñones
Pepe Mensua Caso
Marc Jordi Soler
David Culebradas Ruiz
Recaptació
0,00 €

Ajuda a l'equip NEORGNIANS a aconseguir el seu objectiu de donacions per participar a oncotrail2024...

Comparteix aquesta URL a les xarxes social.

484
Recaptació 2023 - 1.060,00 €