AEP
Dorsal: nº 77
Líder: Jordi Alsina Ayter
Participants:
Xavier  Llorente Frigola
Quim Xifre Teixidor
Albert Puig Dalmau
Ruben Gomez Izquierdo
Marc Cornellà Massó
Albert Sarsanedas Serrat
Rafel Turria Garcia
Recaptació
0,00 €

Ajuda a l'equip AEP a aconseguir el seu objectiu de donacions per participar a oncotrail2024...

Comparteix aquesta URL a les xarxes social.

440
Recaptació 2023 - 1.000,00 €
Recaptació 2022 - 1.000,00 €