NORD EST
Dorsal: nº 11
Líder: Frank Guerra Garcia
Participants:
Ricard Corominas Vivas
Emma Riera Tubert
Pep Pagès  Puigdevall
M. Àngels Carreras Barcons
Joan  Galter Copa
Benjamin Desmet -
Mireia Perpinyà  Carbonell
Recaptació
20,00 €

Ajuda a l'equip NORD EST a aconseguir el seu objectiu de donacions per participar a oncotrail2024...

Comparteix aquesta URL a les xarxes social.

867
Recaptació 2023 - 1.775,00 €
Recaptació 2022 - 1.651,00 €