MORTERADA
Dorsal: nº 45
Líder: Josep Ortega Rosado
Participants:
Jordi Peiris Soles
Jordi Font Calvet
Marc Alos Pla
Xevi Blay Pijoan
Bernat Hereu Fina
Albert Pascual Isern
David Vilavedra Pou
Recaptació
0,00 €

Ajuda a l'equip MORTERADA a aconseguir el seu objectiu de donacions per participar a oncotrail2024...

Comparteix aquesta URL a les xarxes social.

558
Recaptació 2023 - 1.250,00 €
Recaptació 2022 - 1.060,00 €