Dorsal nº4
Irene  Herrero  Anaya
Recaptació
0,00 €
Dorsal nº2
Jordi Sallent Aguilera
Recaptació
5.160,00 €
Dorsal nº1
Carlos Fuentes  Cruz
Recaptació
46.483,00 €
Dorsal nº7
Jordi Marturia Alavedra
Recaptació
1.574,10 €
Dorsal nº5
Aleix Señís Lopez
Recaptació
2.866,00 €
Dorsal nº3
Aurèlia Teixidor Legoux
Recaptació
6.263,00 €
Dorsal nº8
Ana Fuentes  Cruz
Recaptació
0,00 €
Dorsal nº13
Jordi Alonso Pujol
Recaptació
6.046,00 €
Dorsal nº9
Aleix Coral Alcolea
Recaptació
2.260,00 €
Dorsal nº10
Josep Hurtado Perich
Recaptació
950,00 €
Dorsal nº6
Mònica Mallafré Mercadé
Recaptació
1.813,00 €
Dorsal nº12
Jordi Mir Frigola
Recaptació
1.500,00 €
Dorsal nº11
Nicolás Sánchez Rodríguez
Recaptació
1.515,00 €
Dorsal nº14
David  Griera Perramon
Recaptació
835,50 €
Dorsal nº16
Joan Castellsegue Landa
Recaptació
670,00 €
Dorsal nº15
Berta Sagué Garreta
Recaptació
720,00 €
Dorsal nº17
Marcos Palomero Hernandez
Recaptació
1.023,83 €
Dorsal nº19
Ingrid Ballesta Farres
Recaptació
3.275,00 €
Dorsal nº18
Marta  Vila Fortuny
Recaptació
615,00 €
Dorsal nº26
Pau  Roure  Grigelmo
Recaptació
2.725,00 €
Dorsal nº24
Daniel Serrano Garcia
Recaptació
1.017,50 €
Dorsal nº20
Mº Carme  Ricart  Miralles
Recaptació
728,00 €
Dorsal nº21
Carmen Pages Perez
Recaptació
2.510,00 €
Dorsal nº22
Xènia Juan Díaz
Recaptació
2.233,00 €
Dorsal nº23
Pau Cusó Ferré
Recaptació
1.290,00 €
Dorsal nº25
Fernando Guillem  Ortiz
Recaptació
2.610,00 €
Dorsal nº27
Sergi  Roure  Cuspinera
Recaptació
2.690,00 €
Dorsal nº28
Camille Augé -
Recaptació
640,00 €
Dorsal nº29
Albert  Gil  Batlle
Recaptació
600,00 €

ORGANITZADORS:


COL·LABORADORS: