GEiEG - ONCOLLOKIS 6.0
Dorsal: nº 3
Líder: Aurèlia Teixidor Legoux
Participants:
Marta Araus Llompart
Montse Ferre Munte
Carme Garriga Alsina
Laura Tordera Araus
Recaptació
4.755,50 €

Ajuda a l'equip GEiEG - ONCOLLOKIS 6.0 a aconseguir el seu objectiu de donacions per participar a oncoswim2024...

Comparteix aquesta URL a les xarxes social.

694
Recaptació 2023 - 2.275,00 €