TONYINES
Dorsal: nº 16
Líder: Joan Castellsegue Landa
Participants:
Max Granada Pascual
Xavier Casorrán Solano
Albert Arribas Puvill
Recaptació
260,00 €

Ajuda a l'equip TONYINES a aconseguir el seu objectiu de donacions per participar a oncoswim2024...

Comparteix aquesta URL a les xarxes social.

822
Recaptació 2023 - 740,00 €
Recaptació 2022 - 605,00 €