IPSISWIMMERS
Dorsal: nº 14
Líder: David Griera Perramon
Participants:
Dídac Plana Aguilar
Carles  Boy  Serra
Marta Terré Trullà
Recaptació
0,00 €

Ajuda a l'equip IPSISWIMMERS a aconseguir el seu objectiu de donacions per participar a oncoswim2024...

Comparteix aquesta URL a les xarxes social.

330
Recaptació 2023 - 760,00 €
Recaptació 2022 - 735,00 €