Reglament

El present reglament explica quines són les condicions i característiques de l’ONCOESQUIMO. Aquest reglament és d’estricte compliment per part de tots els participants a l’esdeveniment. 

Aquest reglament pot ser corregit, modificat o millorat en qualsevol moment per part de l’organització. Tota modificació serà comunicada als participants, a través de la pàgina web.


La realització de la inscripció a l’esdeveniment implica l’acceptació total del present reglament.

 pdfREGLAMENT ONCOESQUIMO 2023   -    AUTORITZACIÓ MENORS D'EDAT

ORGANITZADORS:


COL·LABORADORS: