Suport a la investigació

SUPORT A LA INVESTIGACIÓ


Des de fa ja uns quants anys, dediquem part dels donatius recollits amb les activitats solidàries a finançar projectes de recerca sobre el càncer. A l'hora de triar a quins projectes es destinaran els donatius, comptem amb l'assessorament del nostre Equip Tècnic, que és l'encarregat de valorar les diferents propostes que es presenten. 


Prioritzem sempre projectes impulsats des d'institucions o grups d'investigació pròxims a nosaltres, com ara l'ICO i l'Institut d'Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) o l'equip TargetsLab de la Universitat de Girona. 
TOTAL DONACIONS FINS ARA 

0

EUROS

Càncer de mama triple negatiu

Des del 2016 estem compromesos amb la investigació del càncer de mama triple negatiu, un subtipus de càncer de mama molt agressiu que afecta sobretot dones joves. 

Amb l'objectiu d'ajudar a avançar en la investigació d'aquest tipus de càncer va néixer l'any 2016 l'ONCOSWIM, un repte solidari de natació en aigües obertes que organitzem amb la col·laboració del club de natació Radikal Swim. Els donatius recaptats amb aquest repte es destinen a finançar la línia de recerca que du a teme TargetsLab, un grup d'investigadors multidisciplinari integrat per la Universitat de Girona, l'Institut Català d'Oncologia i l'Hospital Dr. Josep Trueta. 

Fins ara s'han destinat a aquest projecte de recerca un total de:

230.000 euros

Més informació: TargetsLab. Oncologia i Neurociència

Recaigudes en el càncer d'ovari

Amb fons recollits a les edicions d'ONCOTRAIL de 2021 i 2022 s'ha finançat una línia d'investigació sobre el càncer d'ovari que du a terme l'Idibgi i ICO, dirigida per la doctora Pilar Barretina. 

L’objectiu d’aquest projecte es identificar les característiques clíniques i moleculars del petit percentatge de pacients diagnosticades de càncer epitelial d'ovari que no recauen o recauen però viuen durant anys responent a successius tractaments.

Aquest coneixement hauria de permetre personalitzar els tractaments, evitant sobretractar les pacients que identifiquem amb les característiques de llargues supervivents i per altra banda, intentar desenvolupar nous tractaments per a les pacients amb característiques que no prediguin llarga supervivència.

Donatiu total d'Oncolliga a aquest projecte:

70.000 euros

Més informació: Grup de recerca OncoGiR_Pro

Metabolisme i càncer

Finançament d'un projecte d'investigació de l'Idibgi i ICO que té com a objectiu analitzar com es modifica la dieta i el pes de les pacients diagnosticades de càncer de mama durant el tractament de quimioteràpia. L'estudi vol analitzar també com actua el sistema antoxidant del cos durant el tractament i si el tipus de dieta de les pacients hi pot estar relacionat. Aquest estudi permetrà conèixer amb més profunditat quins efectes té la quimioteràpia sobre l'organisme, la dieta i el pes, de manera que es podran desenvolupar estratègies futures per contrarestar els seus efectes nocius.

El donatiu s'ha fet amb fons provinents de les edicions  d'Oncotrail 2018 i 2019. 

Donatiu total d'Oncolliga a aquest projecte:

50.000 euros

Més informació: Grup de recerca Metabolisme i Càncer 

Restricció calòrica i càncer

Finançament d'una línea de recerca relacionada amb dieta i càncer. L’estudi, titulat “Restricció calòrica i càncer: Bases moleculars i noves estratègies terapèutiques”, està dirigit pel Dr. Javier A. Menéndez, cap del Grup Metabolisme i Càncer de l’IDIBGI, i el Dr. Joan Brunet, cap del Servei d’Oncologia Mèdica ICO-Girona i director corporatiu de Genètica Clínica del Càncer.

L'estudi té com a objectius principals entendre i caracteritzar els canvis moleculars induïts per la restricció calòrica en les cèl·lules humanes procedents de persones amb predisposició a desenvolupar càncer, així com dissenyar noves estratègies terapèutiques que permetin “copiar” o “mimetitzar” els efectes beneficiosos induïts per aquesta restricció. Segons el doctor Menéndez i el doctor Brunet, promotors de l’estudi, la restricció calòrica, és a dir la disminució de les calories ingerides habitualment en la dieta, pot alterar el metabolisme de les cèl·lules de tal manera que és capaç d’impedir la posada en marxa del procés de “malignització” iniciat per les alteracions en el nostre material genètic, que poden desenvolupar un tumor. Un excés en la ingesta de calories i un estil de vida sedentari activarien un metabolisme semblant al de les cèl·lules tumorals actuant així com un accelerador del càncer. Al contrari, la restricció calòric a engegaria un tipus de metabolisme incompatible amb la malignització i actuaria com a fre en l’aparició i desenvolupament de tumors.    

Fons provinents d'Oncotrail 2016 i 2017 

Donatiu total d'Oncolliga a aquest projecte:

50.000 euros

Tractament de la leucèmia aguda

El tractament de la leucèmia aguda es fa amb quimioteràpia, moltes vegades seguida d’un tractament de moll d’ós. La supervivència en nens està al voltant d’un 80%, mentre que en els adults no arriba al 50%, essent la majoria de morts per recaiguda de la malaltia o per toxicitat del tractament. L’objectiu de l’estudi premiat amb la 1a Beca Oncotrail és precisament identificar quins són els pacients de leucèmia aguda amb alt risc de recaiguda per tal de poder ajustar millor el tractament que reben.  L’estudi, que té una durada de dos anys, es farà amb mostres procedents d’uns 200 pacients d’hospitals de tota Catalunya.

Un projecte va ser presentat pel grup d’Hematologia de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Girona (Idibgi) i està dirigit pel Dr. David Gallardo, cap del Servei d’Hematologia Clínica de l’ICO Girona,

Fons provinents d'Oncotrail 2014 i 2015

Donatiu total d'Oncolliga a aquest projecte:

25.000 euros