NETEJA DE LA LLAR

L'objectiu d'aquest servei és donar suport a les persones afectades de càncer que es veuen impedides a realitzar les tasques domèstiques a causa del procés pal·liatiu de la malaltia.

Image