L'assessorament legal és un servei que s'ofereix per a resoldre les consultes que els usuaris plantegen en qüestió de drets laborals, mercantils i civils. L'atenció als usuaris és presencial, a la seu de l'entita, i/o telefònica. El servei és atès per una advocadessa, que realitza l'assessorament de forma voluntària.

RESPOSTES A PREGUNTES FREQÜENTS


És necessari sol·licitar el reconeixement del grau de discapacitat? On s'ha de demanar i com?

En cas de seqüel·les derivades de malaltia, de malaltia en si, que pot ser transitòria, o deficiències en la capacitat física, psíquica o sensorial, és important sol·licitar el reconeixement de grau de discapacitat a la Delegació Territorial de Departament d'Acció Social i Ciutadania de la Generalitat de Catalunya. S'ha d'acompanyar de tota la documentació mèdica que acredita la malaltia i posteriorment el mateix departament, per mitjà dels seus equips mèdics, fa una valoració i emet una resolució que té validesa a nivell estatal. Aquest reconeixement comporta beneficiar-se dels ajuts i serveis diversos que la Generalitat té previstos, com ara la pensió no contributiva, ajuts de suport a l'autonomia en la pròpia llar, per adaptació o accessibilitat de l'habitatge, subsidi de mobilitat i compensació de despeses de transport, així com reduccions o exempcions en determinats impostos.

Image