PRESENTACIÓ

La Fundació

La Fundació Oncolliga Girona  és una entitat sense ànim de lucre que va néixer l'any 2004 amb la intenció de donar un nou impuls a la tasca que la Lliga Catalana d'Ajuda al Malalt de Càncer venia fent des del 1996 per millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i els seus familiars de la demarcació de Girona.

 

Amb el pas del temps, l'entitat ha ampliat la seva mirada i ha apostat per la promoció de la salut i la sensibilització de la societat, sense oblidar la seva finalitat principal: donar resposta a les necessitats que les institucions públiques no cobreixen facilitant recursos humans i materials que contribueixin a fer més còmode la vida de les persones que pateixen una malaltia oncològica.

D’aquesta finalitat es desprenen dos objectius que defineixen els programes socials de l’Oncolliga:

Millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer i dels seus familiars

A través de serveis que van a càrrec de professionals de l'àmbit de la fisioteràpia, la psicologia, l'estètica oncològica i la salut.

La Lliga

La Lliga Catalana d’Ajuda al Malalt de Càncer és una associació sense ànim de lucre creada l’any 1996 amb la voluntat d’ajudar els malalts de càncer. Després de vuit anys d'intensa feina, l'any 2004 va ser la pròpia associació la que va impulsar la creació de la Fundació per tal de treure el màxim rendiment econòmic a l’esforç humà dels voluntaris i a la generositat dels socis i els donants. L’Oncolliga va prendre doncs el relleu de l’associació en la gestió dels programes i els serveis, alguns d’heretats i d’altres de nova creació, convertint-se en una peça clau per ajudar a millorar la qualitat de vida dels malalts de càncer a les comarques gironines.

La Lliga, per la seva banda, ha continuat treballant en la captació de recursos econòmics per fer viables tots aquests programes i serveis. Actualment compta amb més de 2.000 socis i 92 delegacions locals que organitzen actes benèfics amb el suport de prop de 1.500 voluntaris.