MISSIÓ, VISIÓ I VALORS

La nostra missió

Prestar assistència i ajuda als malalts de càncer i les seves famílies i sensibilitar la societat sobre la necessitat d'adoptar hàbits saludables per prevenir la malaltia.

La nostra visió

Aconseguir millorar  la qualitat de vida dels malalts de càncer de la demarcació de Girona i apostar per la promoció de la salut i la sensibilitació de la societat.

Els nostres valors 


Futur

No estem lligats al passat. Resolem els problemes del present i ens mantenim alerta davant els reptes del futur per adaptar-nos-hi.

Plural

Estem al servei de les persones i ens mantenim al marge de les ideologies i les diferències culturals i/o polítiques. Acollim tothom. 

Flexibilitat

Adaptem els nostres  programes assistencials a les necessitats del moment. Alguns serveis amb el temps desapareixen, i en sorgeixen de nous.  

Àgil

Afrontem les tasques i serveis del dia a dia amb transparència, rapidesa i sense burocràcies ni protocols que ens encotillin.  

Democràtica

Escoltem totes les opinions i les decisions es consensuen  de manera participativa i plural,  pensant sempre en els malalts. 

Humana

La nostra entitat està formada per persones i està al servei de les persones. Treballem amb humanitat, des del caliu de la gent del poble. 

Autònoma

Som una entitat autònoma en les nostres decisions i oferim un suport directe, sense els entrebancs que de vegades comporta el centralisme. 

Participativa

Som una entitat oberta a la participació dels voluntaris i a les iniciatives que provenen de la societat.