Per favor, selecciona el tipus d'aportació que desitges fer i la quantitat:

   Periòdica
   20 €    50 €    100 €    Una altra
Freqüencia de pagament
   Puntual
   20 €    50 €    100 €    Una altra


Dades del soci / donant:

Per favor, selecciona qui fa la donació:

   Persona física
   Empresa


ATENCIÓ: Només s’expediran certificats per a donacions a partir de 10 euros. Les donacions inferiors a aquesta xifra no podran obtenir certificat.

REPASSEU BÉ LES VOSTRES DADES. És important que els noms i cognoms estiguin escrits igual que al DNI. Si hi ha alguna errada en les dades no es podrà expedir el certificat.
Pagament
Al haver escollit una aportació periòdica, el tipus de pagament és farà per domiciliació bancaria.
Per favor, entra el nom del títular del compte i el número IBAN.

Atenció: Només es podran fer aportacions a partir de 10 euros.

QUANTITAT A DONAR: 0 €

   He llegit i accepto l´avís legal i la política de privacitat
+ 1 milió d’euros dedicats a donar serveis
assistencials als malalts de càncer de la pro-
víncia de Girona i als seus familiars
+ 21.400 serveis efectuats durant el
2018 millorant la qualitat de vida dels malalts
de càncer i als seu familiars
+ 200.000€ dedicats a la investigació cien-
tífica i a la millora dels hospitals de la provín-
cia de Girona