REVISTA "A PROP"

Aquí podeu consultar els darrers números de la nostra revista corporativa, que s'edita un cop a l'any.

A prop 202 - Num. 17
A prop 2022 - Num. 16
A prop 2019 - Num. 15
A prop 2018 - Num. 14
A prop 2017 - Num. 13
A prop 2016 - Num. 12